Living-Village blev dannet i 2007, efter indvielsen af sundhedsklinikken i Kiniébakoro. Foreningens formål
er at give adgang til uddannelse og forbedre sundhedsforholdene for befolkningen primært i Guinea.
Bestyrelsen i Living-Village arbejder frivillig og ulønnet. Alle midler i foreningen går direkte til projekter.
Living-Village har efterhånden rigtig gode samarbejdspartnere i Guinea. I 2012 indledte vi et samarbejde
med en ny fond, som Guineas Præsidentfrue er medstifter af.

Aktiviteter:

Uddannelsescontaineren: Living-Village har i et samarbejde med Professionshøjskolen Metropol udviklet
et koncept vi kalder uddannelsescontaineren. Containeren indeholder alt hvad der skal til for at montere
et klasseværelse, dvs. stole, borde, solsejl, skærm og software til at afvikle oplysningskampagner eller
undervisning. Containeren genererer desuden strøm ved hjælp af bla. solceller.

Planer for 2013:

I februar sender Living-Village og Randers ulands værksted en kasse med et ultralydsapparat, samt
andre ting ned til vores nye samarbejdspartner i Guinea. ( Præsidentfruens fond)Udstyret skal afleveres
på et hospital i hovedstaden Conakry. Udover udstyret til fonden i hovedstaden, sender Living-Village
en donation på 25.000 kr. Kiniébakoro. Pengene er en donation fra RadioUnderholdningsOrkestrets
personaleforening til renovation af sundhedsklinikken i Kiniébakoro. Living-Village planlægger to
forsendelser med hospitalsudstyr til efteråret i 2013. Den ene forsendelse skal gå til Præsidentfruen fond
i Conakry, og den anden skal gå gennem Abba Malanini, repræsentant for Polisario i Danmark, til en stor
flygtningelejer i ørkenen i Algeriet hvor der bor 150.000 flygtninge fra Vestsahara.
I juni 2013 starter Living-Village et samarbejde med Rotary Klub København - Langelinie. Det glæder vi
os meget over, og vi skal i et samarbejde planlægge aktiviteter, så vi kan rejse nogle penge til fremtidens
projekter. Living-Village skal finde sponsorer til uddannelsescontaineren.
Få evt. mere information på vores hjemmeside www.living-village.com
Bedste hilsner bestyrelsen