Ulandsamatren

Living-village.com, en ny NGO i Danmark

Living-village.com er organiseret omkring en medlemsskare, en bestyrelse og et sekretriat. Økonomien tilvejebringes ved medlemsbidrag og gennem fondsansøgninger. Indtil videre har både bestyrelse og sekreteriat arbejdet gratis.

 

Bestyrelsen

Ulrik Fredslund-Andersen

Thomas Randsø

Anne-Birgitte Olsen

Pernille Juul Martiny

Allan Winther Rasmussen

Suppleanter

Pernille Hvid Larsen

Michael Justesen

 

Ulrik Fredslund-Andersen er udpeget som generalsekræter. Foreningens advokat er Allan Winther-Rasmussen, møde for højesteret og revision foretages af statsautoriseret revisor Steen Grønbæk Hansen, HLB Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,Guldsmedgade 3, 8000 Aarhus C., telefon 87 32 57 00.

Formelt værdigrundlag for Living-Village.com

 

Vi tror på menneskers ligeværd, uanset etnisk tilhørsforhold, køn, religion, nationalitet eller seksuel - orientering.

 

Vi tror at mangfoldighed er en styrke og en ressource.

 

Vi mener, at folk har ret til at bekæmpe uretfærdighed og til at fremme social og økonomisk lighed.

 

Vi mener at det enkelte menneske i frihed får de bedste betingelser for at udvikle sine evner.

At alle mennesker behandles ligeværdigt.

 

Vi mener at det enkelte menneske, piger og drenge, har ret til uddannelse.

At kvinder får ret til uddannelse på lige fod med mænd.

 

Vi vil være med til at reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder.

 

Vi vil arbejde for alternative energiformer og ressourcebesparende foranstaltninger.

 

Vi mener at produktion og forbrug skal afspejler samfundets og den enkeltes reelle behov og foregå under hensyntagen til mennesker, natur og miljø.

 

Vi vil være med til at påvirke samfundsudviklingen i de 3.lande og arbejde for en mere bæredygtig retning – miljømæssigt, socialt og kulturelt.

 

Vi tror på gennemsigtighed. I Living-village.com lægger vi vægt på gennemsigtighed i vores projekt håndtering og økonomi. Vi offentliggør en oversigt over samtlige projekters arbejde og økonomi via vores hjemmeside.

 

Vi tror og vil gennemføre oplysningsarbejde, dokumentation og debat indenfor inden for vores værdi sæt.

 

Vi kan og vi vil arbejde for at skabe et globalt partnerskab for udvikling, i en verden, der står over for komplekse miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer, vi tror at de industrialiserede erhvervsvirksomheder i dag er klar til at tage et med ansvar.