Velkommen til Living-village.com!

Living-village er en NGO organisation, der arbejder på at forbedre forholdene for fattige i Guinea. Vi mener at alle mennesker bør have adgang til uddannelse, og adgang til de mest basale sundheds ydelser. Living-village blev dannet i 2007. Vi har primært arbejdet i landsbyen Kiniébakoro, hvor projektet startede i sin tid med et hospitalsbyggeri. Alle projekter er baseret på lokale initiativer.

 

Bestyrelsen

Ulrik Fredslund-Andersen

Anne-Birgitte Olsen

Stig Jørgensen

Pernille Hvid Larsen

Allan Winther Rasmussen

Suppleanter

Michael Justesen

Ulrik Fredslund-Andersen er udpeget som generalsekræter. Foreningens advokat er Allan Winther-Rasmussen, møde for højesteret og revision foretages af statsautoriseret revisor Steen Grønbæk Hansen, HLB Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,Guldsmedgade 3, 8000 Aarhus C., telefon 87 32 57 00.

 

Formelt værdigrundlag for Living-Village.com 

 • Vi tror på menneskers ligeværd, uanset etnisk tilhørsforhold, køn, religion, nationalitet eller seksuel - orientering.
 • Vi tror at mangfoldighed er en styrke og en ressource.
 • Vi mener, at folk har ret til at bekæmpe uretfærdighed og til at fremme social og økonomisk lighed.
 • Vi mener at det enkelte menneske i frihed får de bedste betingelser for at udvikle sine evner.
 • At alle mennesker behandles ligeværdigt.
 • Vi mener at det enkelte menneske, piger og drenge, har ret til uddannelse.
 • At kvinder får ret til uddannelse på lige fod med mænd.
 • Vi vil være med til at reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder.
 • Vi vil arbejde for alternative energiformer og ressourcebesparende foranstaltninger.
 • Vi mener at produktion og forbrug skal afspejler samfundets og den enkeltes reelle behov og foregå under hensyntagen til mennesker, natur og miljø.
 • Vi vil være med til at påvirke samfundsudviklingen i de 3.lande og arbejde for en mere bæredygtig retning – miljømæssigt, socialt og kulturelt.
 • Vi tror på gennemsigtighed. I Living-village.com lægger vi vægt på gennemsigtighed i vores projekt håndtering og økonomi. Vi offentliggør en oversigt over samtlige projekters arbejde og økonomi via vores hjemmeside.
 • Vi tror og vil gennemføre oplysningsarbejde, dokumentation og debat indenfor inden for vores værdi sæt.
 • Vi kan og vi vil arbejde for at skabe et globalt partnerskab for udvikling, i en verden, der står over for komplekse miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer, vi tror at de industrialiserede erhvervsvirksomheder i dag er klar til at tage et med ansvar.